UCMP 6010 - Cross-disciplinary Research Methods I (2 units)

SectionDate & TimeRoomInstructorQuotaEnrolAvailWaitRemarks
L01 (6136) TBATBACAI, Yi
CUI, Ying
GAN, Zecheng
LI, Lei
MA, Jun
TAN, Chee Keong
XIONG, Hui
XU, Kewei
ZHANG, Zhuoni
35035100 

UCUG 1905 - The Impact and Value of Technology Innovation (3 units)

SectionDate & TimeRoomInstructorQuotaEnrolAvailWaitRemarks
L01 (6268) 22-JAN-2024 - 14-MAR-2024
Fr 01:30PM - 04:20PM
Rm 102, E1CAI, Yi307230 
15-MAR-2024 - 10-MAY-2024
Fr 01:30PM - 04:20PM
Rm 201, E3CAI, Yi