ROAS 5700 - Robot Motion Planning and Control (3 units)

SectionDate & TimeRoomInstructorQuotaEnrolAvailWaitRemarks
L01 (6124) Fr 09:00AM - 11:50AMRm 149, E1MA, Jun4531140 

UCMP 6010 - Cross-disciplinary Research Methods I (2 units)

SectionDate & TimeRoomInstructorQuotaEnrolAvailWaitRemarks
L01 (6136) TBATBACAI, Yi
CUI, Ying
GAN, Zecheng
LI, Lei
MA, Jun
TAN, Chee Keong
XIONG, Hui
XU, Kewei
ZHANG, Zhuoni
35035100